top of page

במכון פאר קיימים 629 זוגות תפילין אנא עזרו לנו להשיבם לבעליהם  

אם הנך מזהה את התפילין    

שלח לנו פנייה בצירוף מספר

התמונה ונחזור אליכם בהקדם

תש"ע
תשע"ב
bottom of page